กว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมอบสิ่งของให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสู้ภัย(COVID-19)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563  ณ ห้องศรีสุราษฎร์ฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบสิ่งของบริจาค จากเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20,000 ชิ้น หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 100 เครื่อง

Read more: กว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมอบสิ่งของให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการ Support จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะCOVID-19 THAI HEROES

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการ Support จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะCOVID-19 THAI HEROES จำนวน 650 ชิ้น ให้กับนายแพทย์มนู ศุกลสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางอุรสา จินโตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบ ณ ห้องเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

Read more: จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับมอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับการ Support จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะCOVID-19 THAI HEROES

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก บริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัด บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยจาก บริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัด บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8,000 ชิ้น

 

 

 

Read more: รับมอบหน้ากากอนามัยจาก บริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัด บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลัดจังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดฯ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ และหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ เป็นผู้รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

Read more: รับมอบแอลกอฮอล์ 72% จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,500 ลิตร