IMAGE รองผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดการอบรมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี...

Read More...
IMAGE รองผวจ.สุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุในชุมชน ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี นาง แจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี...

Read More...
IMAGE ภ.จว.สุราษฎร์ฯ แถลงผลจับกุมโครงการสุราษฎร์ธานี “เมืองคนดี”ปัญหายาเสพติด ต้องขุดรากถอนโคน ตัดโค่นต้นตอ เครือข่ายยาเสพติดภายใต้ยุทธการ “พิทักษ์เมืองคนดี”
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์...

Read More...
IMAGE ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหารพระอารามหลวง อำเภอไชยา...

Read More...

   

      

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
Free Joomla Theme by Hostgator