IMAGE สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเสื้อยืดคอโปโลสีดำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
              วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ฯ...

Read More...
IMAGE ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 09.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาวปภัสมณ  อัมราลิขิต  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการกระทรวงในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  นายวิชวุทย์ จินโต  รองผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารสุราษฎร์ธานี และกิ่งกาชาด ประจำปี 2560  ณ...

Read More...
IMAGE สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายจิรศักดิ์  ชัยฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้  ประกอบด้วย...

Read More...
IMAGE ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซี เยี่ยมเยียน จ.สุราษฎร์ธานี กระชับสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ที่ศาลากลางจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน...

Read More...

   

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
Free Joomla Theme by Hostgator