IMAGE การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรเอกชนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่1/2563
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ...

Read More...
IMAGE การร่วมประชุมกับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสนั่น ณ นุวงษ์...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...
IMAGE กิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักป่ารักต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสา “รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารักป่ารักต้นไม้และกิจกรรมจิตอาสา “รักเอยรักลูก”...

Read More...

   

        

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
Free Joomla Theme by Hostgator