• ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับเสื้อจักรยานพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ครั้งที่ 2)
  • เชิญชวน สั่งจอง ผลิตภัณฑ์ ร้านจิตอาสา ๙๐๔
 

IMAGE พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แก่นายธราเทพ บุญหาญ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งกระทำความดี ฯ
วันนี้ 22 มกราคม 2562  เวลา 11.25 น. ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน...

Read More...
IMAGE งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.19 น. ที่หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัด...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ มอบประกาศเกียรติคุณให้ครู นักเรียน จากการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ฯ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย-อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 08.50 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ประสบภัยฯ
นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สฎ. รองผวจ.สฎ.และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบภัย พร้อมสั่งการให้ หน่วยทหาร ตำรวจ พลเรือน อปท. มูลนิธิฯ อาสาสมัคร และจิตอาสาพระราชทาน...

Read More...

   

      

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
Free Joomla Theme by Hostgator