IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า เวลา 06.00 น...

Read More...
IMAGE ดาวเรืองบานสะพรั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จ                   พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  ทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน  ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้...

Read More...
IMAGE ความก้าวหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเสร็จ  100 % และดำเนินการก่อสร้าง พระจิตกาธาน ...

Read More...
IMAGE ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมมอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานี ประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง
นที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 14.19 น.  ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ  เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายวิชวุทย์ จินโต...

Read More...

   

    

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
Free Joomla Theme by Hostgator