คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน อยู่ที่ไหน?

: ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) เปิดและปิดเวลา 8.30 - 16.30 น. หมายเลขติดต่อ 077 273 901

สำนักงานประกันสังคมอยู่ตรงไหน และเบอร์ติดต่อ ?

: อยู่อาคารสำนักงานประกันสังคม ตรงข้ามอาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) หมายเลขติดต่อ 077 282 283

มีศูนย์บริการร่วมของหน่วยงานหรือไม่ ?

: มีศูนย์บริการร่วมของส่วนราชการ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี) อยู่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าโลตัส สุราษฎร์ธานี ให้บริการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่า พรบ ต่อภาษีรถ และรับเรื่องร้องเรียน

ขึ้นทะเบียนผู้พิการได้ที่ห้องไหน ?

: สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมายเลขติดต่อ 077 355 080-1

ทำ passport ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

: ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง และหากมีเด็กเล็กต้องมีสูจิบัตรและทะเบียนบ้าน และเเงินจำนวน 1040 บาท