IMAGE รอง.ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ฯมอบเกียรติบัตรให้ทีมนักเรียน ที่เข้าแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE ฯ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามผลและมอบเกียรติบัตร ในโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN...

Read More...
IMAGE โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล 5
วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานใน "โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี...

Read More...
IMAGE การแข่งขัน TO BE NUMBER 1 TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ ห้อง MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ /...

Read More...
IMAGE กิจกรรม "80 ปี สุราษฎร์พิทยา มินิมาราธอน"
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "80 ปี...

Read More...

รอง.ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้า สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสถานบันการศึกษา เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียนของไทย รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และควาตระหนักถึงความสำคัญของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป

จังหวัดสุราษฎร์ฯมอบเกียรติบัตรให้ทีมนักเรียน ที่เข้าแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE ฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามผลและมอบเกียรติบัตร ในโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ให้กับ

ทีมเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

            1) ทีม The Shark โรงเรียนเทศบาล 3 สังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในรุ่น Junior

            2) ทีม  Aloha โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 บ้านนา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (รางวัลชมเชย อันดับ 1) รุ่น Pre-Teenage

 

      โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและเป็นในการมอบเกียรติบัตรดังกล่าวฯ

การแข่งขัน TO BE NUMBER 1 TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ ห้อง MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ / นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดฯ / ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONEฯ และ คณะทำงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตยาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) สสจ.สฎ.  เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานฯ และร่วมให้กำลังใจเยาวชนโรงเรียนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการแข่งขัน TO BE NUMBER 1 TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 โดยทีมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

            1) ทีม The Shark โรงเรียนเทศบาล 3 สังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ในรุ่น Junior

 

            2) ทีม  Aloha โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 บ้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (รางวัลชมเชย อันดับ 1) รุ่น Pre-Teenage

 

โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล 5

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานใน "โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี เมืองคนดีวิถีธรรม" โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

กิจกรรม "80 ปี สุราษฎร์พิทยา มินิมาราธอน"

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "80 ปี สุราษฎร์พิทยามินิมาราธอน" และปล่อยตัวนักกีฬา เดิน-วิ่ง โดยมีทุกภาคส่วนให้ความ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

   

      

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator