IMAGE ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหารพระอารามหลวง อำเภอไชยา...

Read More...
IMAGE ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน  ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่ารากชารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสา...

Read More...
IMAGE การประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Oil Palm city
วันที่ 22 เมย 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องเมืองคนดี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา...

Read More...

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกับส่วนกลาง และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหารพระอารามหลวง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นได้รับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมการรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หน้าบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.10 น.จะเป็นพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หน้าบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทุกภาคส่วนร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลือง ในงานตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน.

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่ารากชารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจโดยนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นการเตรียมความพร้อมการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10

วันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน  ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ที่ได้พระราชทานต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล 10  อีกทั้งต้นไม้ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์  โดยทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 29 เมษายน 2562  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ อีกด้วย

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

การประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Oil Palm city

วันที่ 22 เมย 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องเมืองคนดี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่  Oil Palm city 

   

      

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator