IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายกองเอกวิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา...

Read More...
IMAGE จ.สุราษฎร์ธานีจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องเมืองคนดี  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”...

Read More...
IMAGE ปชส.สุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นางแจ่มจิตร์  พูลสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนางอุรสา จินโต...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ ออกอากาศพบปะประชาชน รายการแหลงข่าวเช้านี้
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ออกอากาศในรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี และ รายการผู้ว่าคุยกับประชาชน FM 89.75 Mhz...

Read More...

ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานงานวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายกองเอกวิชวุทย์ จินโต ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 โดยมีผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หัวหน้าส่วนราชการ กองกำลังฝ่ายปกครอง และเยาวชนอาสารักษาดินแดน (ย.อส.) เข้าร่วมพิธีฯ จำนวน 436 คน

จ.สุราษฎร์ธานีจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องเมืองคนดี  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปี พ.ศ.2561  โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ผู้ทรงมีคุณประการต่อประเทศชาติ  และปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง  โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553  กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี  คือวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ

ปชส.สุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นางแจ่มจิตร์  พูลสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้เกียรติกล่าวพบปะและเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2561  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  และสวนโมกขพลาราม  อำเภอไชยา  โดยมีเป้าหมายเข้าร่วม  เป็นกลุ่มเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน  7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จำนวน 70 คน  

ผวจ.สุราษฎร์ฯ ออกอากาศพบปะประชาชน รายการแหลงข่าวเช้านี้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ออกอากาศในรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี และ รายการผู้ว่าคุยกับประชาชน FM 89.75 Mhz "การปฎิบัติงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ เทศกาลปีใหม่ 2561" เน้นบังคับใช้กฎหมายตาม 10 มาตรการ "รสขม" แนวโน้มเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ขยายตัวดีขึ้นร้อยละ 3.7  กิจกรรมสร้างสุขในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ท่านผู้ว่าฯขอให้เด็กๆและเยาวชนตั้งใจเรียน หมั่นฝึกฝนตนเอง  รู้เท่าทันสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์  เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาปฎิบัติธรรม วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม 

   

    

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator