IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1 โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และนายอำเภอเข้าร่วมพิธี...

Read More...
IMAGE กระทรวงมหาดไทยประชุมวิดิทัศน์ทางไกลคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชี้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ...

Read More...
IMAGE รอง.ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น  นายวิชวุทย์  จินโต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง...

Read More...
IMAGE รองนายก เปิดงานสมุย เฟสติวัล 2017
เมื่อวันที่ 7กันยายน 60 ที่ท่าเรือหน้าทอน ตำบลอ่างทอง  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด งานสมุยเฟสติวัล 2017...

Read More...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1 โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และนายอำเภอเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ หอประชุมครูลำยองโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

กระทรวงมหาดไทยประชุมวิดิทัศน์ทางไกลคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชี้น ศาลากลางจังหวัดฯ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดและอำเภอ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ( vcs)โดยมีนายจีระศักดิ์ ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธานการประชุม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเทศกาลสมุยเฟสติวัล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2560  อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

รอง.ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น  นายวิชวุทย์  จินโต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธฺสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติเพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์นน้ำและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรสัตว์น้ำ รู้จักใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ณ พรุกง ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม โดยมีข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

รองนายก เปิดงานสมุย เฟสติวัล 2017

เมื่อวันที่ 7กันยายน 60 ที่ท่าเรือหน้าทอน ตำบลอ่างทอง  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด งานสมุยเฟสติวัล 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย รวมถึงประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เทศกาล สมุย เฟสติวัล อยู่ในปฏิทินของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย และส่งเสริมเศรษฐกิจแล้ว ยังนำศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้มาร่วมนำเสนอ รวมทั้งเป็นโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้งส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ที่สำคัญที่สุดการจัดงานสมุย เฟสติวัล ได้สนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ซึ่งเป็นวิทยาลัยต้นแบบแห่งแรกในเมืองไทย

More Articles...

  1. เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ "บ้านธารน้ำใจเมืองคนดี เพื่อพ่อหลวง หลังที่ 18 และ 19 " ในพื้นที่อำเภอเมือง
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาคเป็นประธานพิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ
  3. ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่าพร้อมใจถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
  4. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2560

   

                

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator