IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ ประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุม Asain Regional Public Debt Management Forum 2018
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสนง.คลังจังหวัดฯ ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังเก่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE จังหวัดประชุมเตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ฯ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กณฺตวณฺโณ) ป.ธ.๕ น.ธ.เอก ศศ.ม. (กิตติมศักดิ์)...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 61
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์  จินโต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวันอาภากรประจำปี 2561 ณ ศาลกรมหลวงชุมพร ...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ...

Read More...
IMAGE รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาเข้าหารือเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนกับ ผวจ.สุราษฎร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางจิ้น ยี่หลิน รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาและคณะฯ เข้าหารือ นายวิชวุทย์ จินโต...

Read More...

ผวจ.สุราษฎร์ฯ ประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุม Asain Regional Public Debt Management Forum 2018

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสนง.คลังจังหวัดฯ ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังเก่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุม Asain Regional Public Debt Management Forum 2018 โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย.2561 ณ โรงแรมโนราห์บุรี อ.เกาะสมุย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 40 ประเทศ และมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบาย (MICE)

จังหวัดประชุมเตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กณฺตวณฺโณ) ป.ธ.๕ น.ธ.เอก ศศ.ม. (กิตติมศักดิ์) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทรณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 7 เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2561

จังหวัดสุราษฎร์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 61

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์  จินโต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวันอาภากรประจำปี 2561 ณ ศาลกรมหลวงชุมพร  ปากน้ำตาปี อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมพิธี

รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาเข้าหารือเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนกับ ผวจ.สุราษฎร์

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางจิ้น ยี่หลิน รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาและคณะฯ เข้าหารือ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าหารือดังกล่าวด้วย

   

      

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator