IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” จำนวน 99,999 ดอก ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำขึ้น ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2560 โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

 

 

 


     

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ดอกไม้จันทน์จำนวน 99,999 ดอก มีด้วยกัน 9 แบบ ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกพุดตาน ดอกชบาหนู ดอกลีลาวดี ดอกบัว ดอกคาเนชั่น และดอกพุดซ้อน โดยการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ชมรม สมาคม สถานศึกษา กลุ่มแดนนำสตรี อสม. ผู้สูงอายุ และชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ได้มีส่วนในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป.

   

        

Copyright 2011 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์.
Free Joomla Theme by Hostgator