IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ ประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุม Asain Regional Public Debt Management Forum 2018
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสนง.คลังจังหวัดฯ ชั้น 1ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังเก่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE จังหวัดประชุมเตรียมจัดงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ฯ
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กณฺตวณฺโณ) ป.ธ.๕ น.ธ.เอก ศศ.ม. (กิตติมศักดิ์)...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาภากร ประจำปี 61
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์  จินโต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวันอาภากรประจำปี 2561 ณ ศาลกรมหลวงชุมพร ...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานกองบิน 7 จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ...

Read More...
IMAGE รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาเข้าหารือเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนกับ ผวจ.สุราษฎร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางจิ้น ยี่หลิน รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาและคณะฯ เข้าหารือ นายวิชวุทย์ จินโต...

Read More...

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานี เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวิสาขบูชา “แห่ผ้าห่มพระธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานวิสาขบูชา แห่ผ้าห่มพระธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ในห้วงเวลาของเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสักการะพระบรมธาตุไชยา และร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในเทศกาลวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของโลก

   

      

Copyright 2011 พ่อเมืองสุราษฎร์ธานี เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมงานวิสาขบูชา “แห่ผ้าห่มพระธาตุไชยา ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย” ประจำปี 2561.
Free Joomla Theme by Hostgator