IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานีร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 22 ก.พ.62 เวลา 13.30 น.  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ฯ จัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรังสิต ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อ.เวียงสระ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานฯ เนื่องในวันวิภาวดีรังสิตประจำปี...

Read More...
IMAGE รอง.ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด...

Read More...

องคมนตรี ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ฯ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงในพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

   

      

Copyright 2011 องคมนตรี ลงพื้นที่สุราษฎร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ ฯ.
Free Joomla Theme by Hostgator