IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายจิรศักดิ์  ชัยฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่  พังงา  ระนอง  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  และภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11  ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพของเยาวชน  รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 24 สาขาวิชา  ซึ่งจะหาผู้ชนะในแต่ละสาขาวิชา  ตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป

   

        

Copyright 2011 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้.
Free Joomla Theme by Hostgator