IMAGE ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหารพระอารามหลวง อำเภอไชยา...

Read More...
IMAGE ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10
วันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น.  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน  ในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่ารากชารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการจิตอาสา...

Read More...
IMAGE การประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ Oil Palm city
วันที่ 22 เมย 2562 เวลา 09.30 น ณ ห้องเมืองคนดี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา...

Read More...

องคมนตรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานฯ

วันศุกร์ที่  5 ตุลาคม 2561  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 445 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ดังนี้

             1. เวลา 9.30 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสงจำนวน 105 ชุด

             2. เวลา 11.00  น. ณ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จำนวน 85 ชุด

             3. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ  ตำบลบ้านทำเนียบ  อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 255 ชุด

            โดยมีนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอพระแสง นายอำเภอเคียนซา และ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อย่างหาที่สุดมิได้

             ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีด้วย

 

( ขอบคุณภาพ / ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

   

      

Copyright 2011 องคมนตรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานฯ.
Free Joomla Theme by Hostgator