IMAGE รอง.ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ฯมอบเกียรติบัตรให้ทีมนักเรียน ที่เข้าแข่งขันโครงการ TO BE NUMBER ONE ฯ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามผลและมอบเกียรติบัตร ในโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN...

Read More...
IMAGE โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล 5
วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานใน "โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติศีล 5 พัฒนาบวรภาคี...

Read More...
IMAGE การแข่งขัน TO BE NUMBER 1 TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ ห้อง MCC Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ /...

Read More...
IMAGE กิจกรรม "80 ปี สุราษฎร์พิทยา มินิมาราธอน"
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "80 ปี...

Read More...

องคมนตรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานฯ

วันศุกร์ที่  5 ตุลาคม 2561  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 445 ชุด มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ดังนี้

             1. เวลา 9.30 น.  ณ  หอประชุมโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสงจำนวน 105 ชุด

             2. เวลา 11.00  น. ณ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จำนวน 85 ชุด

             3. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ  ตำบลบ้านทำเนียบ  อำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 255 ชุด

            โดยมีนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอำเภอพระแสง นายอำเภอเคียนซา และ นายอำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  อย่างหาที่สุดมิได้

             ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีด้วย

 

( ขอบคุณภาพ / ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

   

      

Copyright 2011 องคมนตรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานฯ.
Free Joomla Theme by Hostgator