IMAGE การประชุมประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess MahaChakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2020"
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.    นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess MahaChakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2020"...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีนำคณะออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ขอให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในเขตพื้นที่ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ รวมทั้งอำเภอต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ / จุดบริการ ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร จิตอาสา อปพร. อาสาสมัครกู้ภัย และทีมแพทย์พยาบาล ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงเทศกาลดังกล่าว ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไปมา เน้นย้ำให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการใช้รถใชถนนเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ ทั้งผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมญาติ และเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอับัติเหตุได้มากกว่าช่วงเวลาปกติ

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีนำคณะออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ขอให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง.
Free Joomla Theme by Hostgator