IMAGE สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1 ถนนค่าย อส. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกองเอก วิชวุทย์ จินโต...

Read More...
IMAGE พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เสริมสร้างความสิริมงคลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่บริเวณศาลหลักเมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร...

Read More...
IMAGE พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีนำคณะออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ขอให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง
วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในเขตพื้นที่...

Read More...
IMAGE กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562  ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร...

Read More...

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เสริมสร้างความสิริมงคลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่บริเวณศาลหลักเมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เสริมสร้างความสิริมงคลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม.
Free Joomla Theme by Hostgator