IMAGE การประชุมประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess MahaChakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2020"
วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.    นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประชุมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "The Princess MahaChakri Sirindhorn's Cup Tour of Thailand 2020"...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เสริมสร้างความสิริมงคลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่บริเวณศาลหลักเมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เสริมสร้างความสิริมงคลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม.
Free Joomla Theme by Hostgator