IMAGE การให้สัมภาษณ์ข้อมูล ผอ ททท สุราษฎร์ธานี และ ผอ ททท สมุยเกี่ยวกับมาตรการด้านการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.       นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์...

Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ณ ห้องประชุมนางยวน ชั้น...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือโดยสารประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือโดยสารประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด...

Read More...

การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ภาวะปกติ ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

        

Copyright 2011 การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).
Free Joomla Theme by Hostgator