IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 1 โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และนายอำเภอเข้าร่วมพิธี...

Read More...
IMAGE กระทรวงมหาดไทยประชุมวิดิทัศน์ทางไกลคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชี้น 4 ศาลากลางจังหวัดฯ...

Read More...
IMAGE รอง.ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานกิจกรรมวันประมงแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น  นายวิชวุทย์  จินโต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตะกร้อลอดห่วง...

Read More...
IMAGE รองนายก เปิดงานสมุย เฟสติวัล 2017
เมื่อวันที่ 7กันยายน 60 ที่ท่าเรือหน้าทอน ตำบลอ่างทอง  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด งานสมุยเฟสติวัล 2017...

Read More...

รองนายก เปิดงานสมุย เฟสติวัล 2017

เมื่อวันที่ 7กันยายน 60 ที่ท่าเรือหน้าทอน ตำบลอ่างทอง  อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด งานสมุยเฟสติวัล 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2560 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย รวมถึงประเทศไทยโดยมีเป้าหมายที่จะทำให้เทศกาล สมุย เฟสติวัล อยู่ในปฏิทินของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นอกจากเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย และส่งเสริมเศรษฐกิจแล้ว ยังนำศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้มาร่วมนำเสนอ รวมทั้งเป็นโครงการประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือของทั้งส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ที่สำคัญที่สุดการจัดงานสมุย เฟสติวัล ได้สนับสนุนสถาบันอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ซึ่งเป็นวิทยาลัยต้นแบบแห่งแรกในเมืองไทย

   

                

Copyright 2011 รองนายก เปิดงานสมุย เฟสติวัล 2017.
Free Joomla Theme by Hostgator