IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา (ก.บ.ก.)การกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 5/2563 (5 จังหวัด)
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฎ.) ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฎ.) ครั้งที่ 10/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังการแถลงแผนรปภ.ผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังการแถลงแผนรปภ.ผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ...

Read More...
IMAGE วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี    วันนี้เวลา 06.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต...

Read More...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. 

  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้าประชาชน พสกนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจแสดงความจงรักภักดีร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โอกาสนี้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่าร้อยหน่วยงาน ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – ทอง ต่อหน้าพระบรมบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๘ พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา จากนั้นเวลา 19.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี ได้เดินทางมาถึงบริเวณปะรำพิธี พร้อมกับถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – ทอง แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ส่งต่อให้ผู้ที่มาร่วมพิธี ก่อนกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อย่างพร้อมเพรียงกัน.

 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ขอบคุณภาพและข่าวจาก Facebook สาสุขสุราษฎร์News

 

 

   

        

Copyright 2011 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563.
Free Joomla Theme by Hostgator