IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา (ก.บ.ก.)การกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 5/2563 (5 จังหวัด)
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฎ.) ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฎ.) ครั้งที่ 10/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังการแถลงแผนรปภ.ผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังการแถลงแผนรปภ.ผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ...

Read More...
IMAGE วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี    วันนี้เวลา 06.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต...

Read More...

พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

 

   

        

Copyright 2011 พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี".
Free Joomla Theme by Hostgator