IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา (ก.บ.ก.)การกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ 5/2563 (5 จังหวัด)
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2564   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฎ.) ครั้งที่ 10/2563
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.อบต.จ.สฎ.) ครั้งที่ 10/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังการแถลงแผนรปภ.ผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังการแถลงแผนรปภ.ผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ...

Read More...
IMAGE วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 120 ปี    วันนี้เวลา 06.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต...

Read More...

การประชุมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาดูงานและสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิชุมชน กรณีกรมธนารักษ์อ้างสิทธิครอบครองที่ดินทับซ้อนกับที่ดินซึ่งชุมชนตำบลเกาะเต่าฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งเรื่อง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.40 น. 

  นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแววตา อาจหาญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดฯ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาดูงานและสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิชุมชน กรณีกรมธนารักษ์อ้างสิทธิครอบครองที่ดินทับซ้อนกับที่ดินซึ่งชุมชนตำบลเกาะเต่าฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์คอกหอยอ่าวบ้านดอน โดยมี นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

   

        

Copyright 2011 การประชุมกับคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อศึกษาดูงานและสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิชุมชน กรณีกรมธนารักษ์อ้างสิทธิครอบครองที่ดินทับซ้อนกับที่ดินซึ่งชุมชนตำบลเกาะเต่าฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งเรื่อง.
Free Joomla Theme by Hostgator