IMAGE จ.สุราษฎร์ธานีจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องเมืองคนดี  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”...

Read More...
IMAGE ปชส.สุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นางแจ่มจิตร์  พูลสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนางอุรสา จินโต...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ ออกอากาศพบปะประชาชน รายการแหลงข่าวเช้านี้
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ออกอากาศในรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี และ รายการผู้ว่าคุยกับประชาชน FM 89.75 Mhz...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 1 มกราคม 2561  ที่บริเวณศาลหลักเมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    หัวหน้าส่วนราชการ ...

Read More...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2560   ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรียกประชุมคณะทำงานบูรณากา การตั้งจุดตรวจและจุดบริการ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  เพื่อหารือการวางกรอบแนวทางในการเตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561  ภายใต้การรณรงค์ 7 วันปลอดภัย  เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทางภาคใต้  ประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่  มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา  มีการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ จำนวนมาก  ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ  โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้ ใช้ชื่อว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”   


   

    

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561.
Free Joomla Theme by Hostgator