IMAGE ข้าราชการและประชาชนพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระเทพพิพัฒนาภรณ์
เมื่อค่ำวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ  วัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง)  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ ...

Read More...
IMAGE จ.สุราษฎร์ธานีพิจารณาให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  ที่ห้องนางยวน ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE รองผวจ.สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 19มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (หลังเก่า) นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE ข้าราชการและศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเนืองแน่น
วันที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 16.50 น. ที่ศาลาการเปรียญ  วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ก.พ.61
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

Read More...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2560   ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรียกประชุมคณะทำงานบูรณากา การตั้งจุดตรวจและจุดบริการ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  เพื่อหารือการวางกรอบแนวทางในการเตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561  ภายใต้การรณรงค์ 7 วันปลอดภัย  เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทางภาคใต้  ประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่  มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา  มีการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ จำนวนมาก  ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ  โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้ ใช้ชื่อว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”   


   

    

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561.
Free Joomla Theme by Hostgator