IMAGE พิธีเปิดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 148
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดกลางใหม่ อ.เมืองฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่...

Read More...
IMAGE งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 และให้กำลังใจชมรมต้นแบบระดับเพชร...

Read More...
IMAGE จังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจัหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยการรับเสด็จ...

Read More...
IMAGE ชาวสุราษฎร์ฯร่วมต้อนรับอาสาสมัครขุนน้ำนางนอนฯ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ Mr.Erik Richard Brown และ Mr.Nikko Passi...

Read More...
IMAGE รอง ผวจ.ส่งมอบโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบโคมไฟฟ้า...

Read More...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

วันที่ 1 ธันวาคม 2560   ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เรียกประชุมคณะทำงานบูรณากา การตั้งจุดตรวจและจุดบริการ  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561  เพื่อหารือการวางกรอบแนวทางในการเตรียมพร้อมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561  ภายใต้การรณรงค์ 7 วันปลอดภัย  เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทางภาคใต้  ประกอบกับช่วงเทศกาลปีใหม่  มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา  มีการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ จำนวนมาก  ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ  โดยการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในปีนี้ ใช้ชื่อว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”   


   

      

Copyright 2011 จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561.
Free Joomla Theme by Hostgator