IMAGE พิธีเปิดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 148
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดกลางใหม่ อ.เมืองฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่...

Read More...
IMAGE งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 และให้กำลังใจชมรมต้นแบบระดับเพชร...

Read More...
IMAGE จังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจัหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยการรับเสด็จ...

Read More...
IMAGE ชาวสุราษฎร์ฯร่วมต้อนรับอาสาสมัครขุนน้ำนางนอนฯ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ Mr.Erik Richard Brown และ Mr.Nikko Passi...

Read More...
IMAGE รอง ผวจ.ส่งมอบโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบโคมไฟฟ้า...

Read More...

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560  ที่โรงเรียนบ้านซอย หมู่ที่ ต.ขุนทะเล  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำคณะจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  และกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วน  กว่า 1 พันคน  ทำกิจกรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดินโดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด  เก็บกวาดขยะ  ขุดลอกคูน้ำ  บริเวณโรงเรียนบ้านนซอย วัด และถนนในหมู่บ้าน  และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้  ต.ขุนทะเล  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

   

      

Copyright 2011 ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ.
Free Joomla Theme by Hostgator