IMAGE ข้าราชการและประชาชนพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระเทพพิพัฒนาภรณ์
เมื่อค่ำวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ  วัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง)  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ ...

Read More...
IMAGE จ.สุราษฎร์ธานีพิจารณาให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  ที่ห้องนางยวน ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE รองผวจ.สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 19มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (หลังเก่า) นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE ข้าราชการและศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเนืองแน่น
วันที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 16.50 น. ที่ศาลาการเปรียญ  วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ก.พ.61
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

Read More...

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560  ที่โรงเรียนบ้านซอย หมู่ที่ ต.ขุนทะเล  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำคณะจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  และกลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วน  กว่า 1 พันคน  ทำกิจกรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ คืนความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดินโดยร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาด  เก็บกวาดขยะ  ขุดลอกคูน้ำ  บริเวณโรงเรียนบ้านนซอย วัด และถนนในหมู่บ้าน  และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้  ต.ขุนทะเล  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560

   

    

Copyright 2011 ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีนำจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ.
Free Joomla Theme by Hostgator