IMAGE จ.สุราษฎร์ธานีจัดงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”
วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องเมืองคนดี  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานในงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”...

Read More...
IMAGE ปชส.สุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ขับเคลื่อนสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นางแจ่มจิตร์  พูลสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนางอุรสา จินโต...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ ออกอากาศพบปะประชาชน รายการแหลงข่าวเช้านี้
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ออกอากาศในรายการแหลงข่าวเช้านี้ ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี และ รายการผู้ว่าคุยกับประชาชน FM 89.75 Mhz...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561
วันที่ 1 มกราคม 2561  ที่บริเวณศาลหลักเมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    หัวหน้าส่วนราชการ ...

Read More...

ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)เพื่อส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา          สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade) เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีตลาดที่ดำเนินการอยู่ 7 ประเภท คือตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรมและตลาด ModernTrade

   

    

Copyright 2011 ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)เพื่อส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า.
Free Joomla Theme by Hostgator