IMAGE พิธีเปิดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 148
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดกลางใหม่ อ.เมืองฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่...

Read More...
IMAGE งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2561 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 และให้กำลังใจชมรมต้นแบบระดับเพชร...

Read More...
IMAGE จังหวัดประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจัหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยการรับเสด็จ...

Read More...
IMAGE ชาวสุราษฎร์ฯร่วมต้อนรับอาสาสมัครขุนน้ำนางนอนฯ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ Mr.Erik Richard Brown และ Mr.Nikko Passi...

Read More...
IMAGE รอง ผวจ.ส่งมอบโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบโคมไฟฟ้า...

Read More...

ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)เพื่อส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา          สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade) เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีตลาดที่ดำเนินการอยู่ 7 ประเภท คือตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรมและตลาด ModernTrade

   

      

Copyright 2011 ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)เพื่อส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า.
Free Joomla Theme by Hostgator