IMAGE ข้าราชการและประชาชนพร้อมใจร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระเทพพิพัฒนาภรณ์
เมื่อค่ำวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ  วัดพัฒนาราม(พระอารามหลวง)  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  ทหาร  ตำรวจ ...

Read More...
IMAGE จ.สุราษฎร์ธานีพิจารณาให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  ที่ห้องนางยวน ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE รองผวจ.สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 19มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมวัฒนธรรมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (หลังเก่า) นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE ข้าราชการและศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเนืองแน่น
วันที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 16.50 น. ที่ศาลาการเปรียญ  วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ก.พ.61
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์...

Read More...

การแถลงข่าวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗

การแถลงข่าวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗ จัดงานระหว่าง ๙-๑๗ มีนาคมนี้ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘” ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้ธีมงาน “อัศจรรย์อาหารทะเลใต้ SEAFOOD CITY OF THAILAND”

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พาณิชย์จังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมการจัดงาน และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้งาน “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘” ครั้งที่ ๑๗ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๙-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

   

    

Copyright 2011 การแถลงข่าวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗.
Free Joomla Theme by Hostgator