IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ฯ ประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัยรับเสด็จ ฯ
วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 10.15 น.  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ เปิดการจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาฯ
วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมธูปะเตมีย์ กองบิน 7  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรม...

Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคฯ
  วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค...

Read More...
IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ฯ มอบเครื่องบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยสองฝาแก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) ได้มีพิธีมอบเครื่องบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยสองฝา จำนวน 50 เครื่อง แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี...

Read More...
IMAGE พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณรีนานรีรัตน์ ประทานเงินให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณรีนานรีรัตน์ โปรดให้เชิญเงินพระราชทานเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 โรงเรียน...

Read More...

การแถลงข่าวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗

การแถลงข่าวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗ จัดงานระหว่าง ๙-๑๗ มีนาคมนี้ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงาน “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘” ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้ธีมงาน “อัศจรรย์อาหารทะเลใต้ SEAFOOD CITY OF THAILAND”

 

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พาณิชย์จังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมการจัดงาน และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้งาน “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘” ครั้งที่ ๑๗ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๙-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

   

      

Copyright 2011 การแถลงข่าวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗.
Free Joomla Theme by Hostgator