IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

การประชุมการเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

กว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนสานความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องมอบสิ่งของให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสู้ภัย(COVID-19)

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รับมอบสิ่งของบริจาค จากเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับยกเว้นอากรของบริจาคตามประเภท 11 ภาค 4 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20,000 ชิ้น หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 100 เครื่อง เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่ประชาชนชาวกว่างซีจ้วงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบริจาคให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 

 โดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดสรรให้กับสำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ Surgical Mask จำนวน 19,000 ชิ้น หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 400 ชิ้น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 66 เครื่อง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 400 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 20 เครื่อง โรงพยาบาลเกาะสมุย หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 200 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 10 เครื่อง สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 4 เครื่อง และกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า สืบเนื่องจากการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในปี 2547 ได้มีการลงนาม MOU ระหว่างนายธีระ โรจนพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับ นายหลี่ จินเจ่า รองผู้ว่าการเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ลงนาม ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ทางด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและด้านการเกษตร หลังลงนาม MOU เรื่อยมาจนถึงครั้งที่ 11 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในประเทศจีน จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือถึงเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขอบคุณและแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศจีน และครั้งที่12 เขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้มอบสิ่งของบริจาคเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 20,000 ชิ้น หน้ากาก N95 (Medical Protective Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Infrared forehead thermometer) จำนวน 100 เครื่อง เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีที่ประชาชนชาวกว่างซีจ้วงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี.

ห้องศรีสุราษฎร์ฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

การรับมอบหน้ากากอนามัยจาก บริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัด บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 

     นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยจาก บริษัท เอสเอไอซีมอเตอร์-ซีพี จำกัด บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

     ณ ห้องศรีสุราษฎร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 และ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

นายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563  และในเวลา 11.20 น. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

อาคารศูนย์กลางการสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางสุราษฎร์ธานี

 

 

การจัดเตรียมสถานที่ในพิธีรับพระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.40 น. 

     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายศักดาพร รัตนสุภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอำนวยการร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและคณะในการจัดเตรียมสถานที่ในพิธีรับพระราชทาน ห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563

     ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator