IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2560เวลา 09.30 น. ที่ห้องตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และอากาศ  ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ช่วงคุมเข้มความปลอดภัยระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560  ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561  เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนและนักท่องเที่ยว  ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

จังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ  ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกำหนดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยขึ้นใหม่ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา  พร้อมกำหนดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด  ส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องมีการปรับปรุง/จัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นใหม่ เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.ในวันนี้

จังหวัดสุราษฎร์ฯ เร่งแผนการพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นาย วิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต้อนรับ พล.ต.อ.ศรีวราห์  รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร.พร้อมคณะ และนายอรรถพล  เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะ ในการปฏิบัติตามแผนงาน การดำเนินการตามยุทธการบังคับใช้กฎหมาย ตามแผนการพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ท้องที่อำเภอเกาะสมุย , อำเภอเกาะพะงัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 67

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับนายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 พร้อมคณะ  โดยมีคำขวัญ"หัตถศิลป์ด้ามขวาน วิจิตรตระการล้ำสมัย เด็กใต้สร้างสรรค์ไทยก้าวไกลนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ,เขต 2 ,เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11 ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ และแสดงผลงาน ชิ้นงาน และนวัตกรรมของนักเรียน ในยุคไทยแลนด์ 4.0  รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

จังหวัดสุราษฎร์ฯประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  นายประเวศ  ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดย สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อำเ

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator