IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

ผวจ.สุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพจากรัฐบาลและติดตามการช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับนายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี  นายจำนงค์ สวัสดิ์วงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัด และพร้อมคณะ ได้ลงพื้นอำเภอบ้านนาสาร เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการช่วยเหลือ พร้อมได้มอบถุงยังชีพจากรัฐบาล จำนวน 100 ชุดแก่ผู้ประสบภัย

ผวจ.สุราษฎร์ฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัย

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ อ.ดอนสัก และ อ.กาญจนดิษฐ์  เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเข้าท่วมมบ้านเรือน แและตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ใน ต.ปากแพรก ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก และ ต.ท่าอุแท ต.คลองสระ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์

พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช. เป็นประธานเปิดสำนักงาน กสทช เขต 13 สุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2560  ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ สำนักงาน กสทช.เขต 13 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร กสทช. เป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13   สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงาน

กาชาดสุราษฎร์ฯลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางอุรสา  จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  ได้เดินทางไปมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ  จากนั้น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปเคารพศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถบัสที่นั่งมาจาก จ.นครศรีธรรมราช ถูกกระแสน้ำไหลหลากพัดจนรถตกถนนบริเวณบ้านเขาฝ้าย หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุต่อไป 

ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade)เพื่อส่งเสริมเกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา          สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ (Modern Trade) เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้น้อย ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็นการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีตลาดที่ดำเนินการอยู่ 7 ประเภท คือตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรมและตลาด ModernTrade

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator