IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

ผวจ.สุราษฎร์ฯ เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเคพาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้การต้อนรับนายปานเทพ กล้าณรค์ราญ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นประธานเปิดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชนในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมคณะ  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก่อนรวบรวมประเด็นปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาประมวลผลเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ นักการเมือง องค์กรตรวจสอบ ภาคธุรกิจ  สื่อมวลชน  และภาคประชาชน  จาก 10 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ระนอง  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  พัทลุง  ตรัง  และสตูล.

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกร วางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560

รองแม่ทัพภาคที่ 4 แถลงแผนถวายความปลอดภัย ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รอง ผบช.ภาค 8 ร่วมประชุมรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัย เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตพื้นที่ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559  พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแถลงแผนถวายความปลอดภัย เพื่อเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติและมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับทะเบียนผู้ประกอบการผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอยเป็นวันแรก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย วันแรกมีประชาชนทยอยมาลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมตลาดชุมชนให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ในการค้าขาย รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าในชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมได้จัดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผวจ.สุราษฎร์ฯ ออกตรวจความปลอดภัยของเรือโดยสาร สมุย - พะงัน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นายวิชวุทย์  จินโต ผวจ.สฎ.พร้อมด้วยนายจำนง สวัสดิ์วงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธษนีและคณะออกตรวจท่าเทียบเรือโดยสารไปอำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน  โดยมี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก จนท.เจ้าท่า ตร.สภ.ดอนสัก ตร.น้ำ นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก  นายก อบต.ปากแพรก  บริษัทเรือเร็วลมพระยา  บริษัทเรือซีทรานเฟอร์รี่ บริษัทเรือราชาเฟอร์รี่ บรรยายสรุปขั้นตอนการปฎิบัติ ของเรือเฟอรรี่ซึ่งยังวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ตามปกติ   และเพื่อความปลอดภัยกับประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ชาวต่างชาติ ผวจ.สฎ.ได้สั่งการให้นายอำเภอดอนสักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและต้องเชื่อคำแจ้งเตือนจากเจ้าท่าฯ  บรรทุกผู้โดยสารไม่เกินจำนวนที่ใบอนุญาตกำหนดไว้  ตรวจความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ในการเดินเรือ เช่น เสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมก่อนออกเรือทุกครั้ง และเรือขนาดเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้

 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator