IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณพิธี วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมวลภาพกิจกรรมการซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์

วันที่ 23 และวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากหน่อยงานต่างๆ ทั้งหมดในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ณ บริเวณพิธี วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานวันปิยะมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานพิธี วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธษนีเป็นประธาน

พิธีรับพระราชทานไฟหลวงพระราชทาน

พิธีรับพระราชทานไฟหลวงพระราชทานไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า เวลา 06.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีตักบาตร ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และในช่วงเย็นเวลา 16.30 น พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดใหม่พัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator