IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

ดาวเรืองบานสะพรั่งบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จ                   พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  ทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน  ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้ สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  บริเวณอาคาร และบ้านเรือน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   สำหรับบริเวณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง บริเวณด้านหน้าและในศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความก้าวหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเสร็จ  100 % และดำเนินการก่อสร้าง พระจิตกาธาน  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเทคอนกรีตฐานแล้วเสร็จ

ผวจ.สุราษฎร์ธานี ประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง

นที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 14.19 น.  ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ  เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และผู้ร่วมพิธีได้จุดธูปบวงสรวง และคล้องมาลัยนพปฎลสุวรรณฉัตร

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมมอบนโยบายในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ กับหน่วยงานในจังหวัดเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดเข้าร่วมประชุม

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหว้ดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยโดยมีนายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธาน

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator