IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ "บ้านธารน้ำใจเมืองคนดี เพื่อพ่อหลวง หลังที่ 18 และ 19 " ในพื้นที่อำเภอเมือง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา นางสินีนาฎ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธี พร้อม นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์ รองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทหารราบที่ 25 บริษัท เอส ซี จี 1995 หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบบ้านกาชาด หลังที่ 18 และ 19 ตามโครงการ"บ้านธารน้ำใจ เมืองคนดี เพื่อพ่อหลวง " ให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาคเป็นประธานพิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  ณ ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 พร้อมด้วยข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธี  

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 พร้อมมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ มอบเหรียญกาชาดสดุดีชั้น 2 พร้อมประกาศนียบัตร ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลงานด้านสวัสดิการสังคมดีเด่นและมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุขดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่าพร้อมใจถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560

 

ค่ำวันนี้(12 ส.ค.60) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน/นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้าประชาชน พสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี ร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 100 หน่วยงาน ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน เนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว

 

โดยเวลา 19.19 น. นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประธานในพิธี ได้เดินทางมาถึงบริเวณปะรำพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พุ่มเงิน ก่อนเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ส่งต่อให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้มาร่วมพิธี จากนั้นได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ก่อนร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชินีอย่างพร้อมเพรียงกัน จนเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณพิธี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานวันครบรอบ 102 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมกัน เพื่อวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ  การแสดง-การอ่านอาศิรวาท ของนักเรียนในอำเภอพุนพิน และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีวางพานพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และกล่าวสดุดีพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 6

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator