IMAGE การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.สฎ.) ครั้งที่ 4/2563  ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติในอ่าวบ้านดอน ...

Read More...
IMAGE พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม "สุราษฎร์ธานี"
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 105 ปี การพระราชทานนาม...

Read More...
IMAGE พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น.    นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ...

Read More...

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  นายวิชวุทย์ จินโต  รองผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสารสุราษฎร์ธานี และกิ่งกาชาด ประจำปี 2560  ณ ททท.สำนักงานใหญ่ซึ่งกำหนดจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2560   พิธีเปิดงานในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ในเวลา 19.00 น. โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวทัวร์สวนเงาะโรงเรียนและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ กิจกรรมปั่นไปทัวร์เมืองเงาะ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ขบวนแห่รถพฤกษชาติ การแข่งขันกินเงาะ การประกวดธิดาเงาะโรงเรียนนาสาร การแข่งขันจักรยานยนต์นาสารซุปเปอร์ครอส 2017 และการแข่งขันจักรยานทางเรียบเมืองเงาะไบค์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายจิรศักดิ์  ชัยฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาคใต้  ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กระบี่  พังงา  ระนอง  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  และภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11  ถนนสุราษฎร์-นาสาร  ตำบลขุนทะเล  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านวิชาชีพของเยาวชน  รวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน  โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 24 สาขาวิชา  ซึ่งจะหาผู้ชนะในแต่ละสาขาวิชา  ตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” จำนวน 99,999 ดอก ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำขึ้น ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2560 โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

 

 

 

ผู้บริหารเขตปกครองตนเองกว่างซี เยี่ยมเยียน จ.สุราษฎร์ธานี กระชับสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 ที่ศาลากลางจังหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ Ms.Wei Yu รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสนำคณะผู้บริหารเดินทางมาเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator