IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

พุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เสริมสร้างความสิริมงคลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่บริเวณศาลหลักเมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีนำคณะออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ขอให้ประชาชนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในเขตพื้นที่ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ รวมทั้งอำเภอต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ / จุดบริการ ซึ่งประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร จิตอาสา อปพร. อาสาสมัครกู้ภัย และทีมแพทย์พยาบาล ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงเทศกาลดังกล่าว ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้ใช้รถสัญจรไปมา เน้นย้ำให้มีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการใช้รถใชถนนเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ ทั้งผู้ที่เดินทางไปเยี่ยมญาติ และเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอับัติเหตุได้มากกว่าช่วงเวลาปกติ

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีติดตามการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนตุลาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย , มอบถ้วยรางวัลให้แก่องค์กรที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการเข้าแข่งขันกีฬาเทควันโด MK Classic Open International Teakwondo Championship 2019 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย , มอบใบประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) แก่อำเภอเคียนซา และอำเภอบ้านนาเดิม , มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย , มอบเกียรติบัตรการจัดการขยะมูลฝอย อำเภอสะอาดระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย , และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ราย ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวยกย่องชมเชยผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และขอให้รักษาคุณงามความดีต่อไป

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562  ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำคลองบ่อนก”  จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และร่วมแถลงข่าวการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติราชนารี และร่วมแถลงข่าวการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3” กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วิ่งหยุดโรค 10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ภายใต้ Run Theme : One to Ten HealthinAction 10 สีสันสร้างสุข สานพระปณิธานเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ให้การวิ่งครั้งนี้มีความหมาย….ต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator