IMAGE การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่1/2563   ณ...

Read More...
IMAGE การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)...

Read More...
IMAGE การประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand Second Home"
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.    นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการจัดเตรียมแผนดำเนินโครงการ "Samui Thailand Long Stay" และโครงการ "Samui Thailand...

Read More...
IMAGE การประชุมคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.    นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี...

Read More...

จ.สุราษฎร์ธานีนำภาครัฐและเอกชนออกหน่วยบริการประชาชนในท้องที่ห่างไกล ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องออกหน่วยบริการประชาชน โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ และผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกวันที่ 28 ของเดือน ตลอดปีพุทธศักราช 2562 รวมจำนวน 12 ครั้ง ณ พระอารามหลวงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

ข้าราชการและประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ 13 ตุลาคม 2562  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เวลา 06.00 น ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป 

เวลา 13.30 น.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง จะมีกิจกรรมเก็บผักตบชวา และทำความสะอาดบริเวณสวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 19.19 น. ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส พระวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 2,694,300 บาท นอกจากนี้ยังมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลอีกจำนวน 174,699 บาท รวมเป็นเงินที่ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวนทั้งสิ้น 2,868,999 บาท

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

รองผวจ.สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 5/2562 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและพิจารณาการอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ปชส.สุราษฎร์ธานี

   

        

Copyright 2011 ข่าวผู้บริหาร.
Free Joomla Theme by Hostgator