Get Adobe Flash player
ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสาร
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday74
mod_vvisit_counterThis week212
mod_vvisit_counterLast week317
mod_vvisit_counterThis month836
mod_vvisit_counterLast month1928
mod_vvisit_counterAll days212428

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 34.239.167.74
,
Today: ก.ค. 16, 2020

postheadericon ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

มาตรา 7 (2)

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
มาตรา 7 (3)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  หรือคำแนะนำในการติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 7 (4)

กฎ มติคณะรัฐมนตรี  ข้อบังคับ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

มาตรา 9 (2)

นโยบายและการตีความ
มาตรา 9 (3)
แผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณ
ที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (4)
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน

มาตรา 9 (5)


สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 9 (6)


สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุน

กับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่น ๆ

มาตรา 9 (7)


มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือ

โดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ

รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
มาตรา 9 (8)
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
ให้ส่วนราชการต้องจัดไว้ ให้ประชาชน เข้าตรวจดูได้
แบบแสดงความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและความเพียงพอของข้อมูล มากน้อยเพียงใด ?