IMAGE จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
Monday, 16 October 2017
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า เวลา 06.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีตักบาตร ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และในช่วงเย็นเวลา 16.30 น พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ... Read More...
IMAGE ความก้าวหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Thursday, 12 October 2017
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเสร็จ  100 % และดำเนินการก่อสร้าง เตาเผาดอกไม้จันทน์  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเทคอนกรีตฐานแล้วเสร็จ Read More...
IMAGE ผวจ.สุราษฎร์ธานี ประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง
Tuesday, 03 October 2017
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 14.19 น.  ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูปริยัติคุณาวุธ  เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ... Read More...
IMAGE ความก้าวหน้าการสร้าพระเมรุมาศจำลอง ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560
Tuesday, 26 September 2017
     พระเมรุมาศจำลองเป็นโครงการที่ รัชกาลที่ 10 ทรงวินิจฉัยให้รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองขึ้นทั่วประเทศ เพื่อราษฎรได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 สำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More...