ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวงจำนวน 99,999 ดอก ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำขึ้น ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2560 โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนตุลาคม 2560 ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ดอกไม้จันทน์จำนวน 99,999 ดอก มีด้วยกัน 9 แบบ ประกอบด้วย ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกพุดตาน ดอกชบาหนู ดอกลีลาวดี ดอกบัว ดอกคาเนชั่น และดอกพุดซ้อน โดยการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ชมรม สมาคม สถานศึกษา กลุ่มแดนนำสตรี อสม. ผู้สูงอายุ และชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ได้มีส่วนในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป.